Thông tin liên hệ


NHA KHOA HOA KỲ

Trung Tâm 1 : 1111 Lũy Bán Bích,Phường Tân Sơn Nhì, QuậnTân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện Thoại : 08.6679.0115
Website: http://www.nhakhoahoaky.com
Email: Hoakydental@gmail.com

Trung Tâm 2 : 354 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né,tp. Phan Thiết, Bình Thuận,Việt Nam

Điện Thoại: 062 6535 759